Pravilnik o zasebnosti

NAČELA OBDELAVE IN VARSTVA PODATKOV

 

OSNOVNE DOLOČBE

 1. Upravljavec osebnih podatkov v skladu s členom 4(7) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: GDPR) je KO Brands Trading, s.r.o, Matična št.: 519 288 76 s sedežem na Ružová 10, 974 11 Banská Bystrica, Slovaška (v nadaljevanju: upravljavec).
 2. Kontaktni podatki upravljavca so:
 1. Osebni podatki so vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi; prepoznavna fizična oseba je tista, ki jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali eden ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.
 2. Upravljavec ni imenoval/imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Kontaktni podatki pooblaščenca so:
 3. Viri in kategorije obdelanih osebnih podatkov:
 4. Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste mu jih posredovali, ali osebne podatke, ki jih je upravljavec pridobil pri izpolnjevanju vašega naročila.
 5. Upravljavec obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe.

 

PRAVNA PODLAGA IN NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

 1. Zakoniti razlog za obdelavo osebnih podatkov je:
 • izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem v skladu s členom 6(1)(b) GDPR,
 • zakoniti interes upravljavca za zagotavljanje neposrednega trženja (za pošiljanje komercialnih sporočil in novic) v skladu s členom 6(1)(f) GDPR,
 • vaše soglasje za obdelavo za namen zagotavljanja neposrednega trženja (za pošiljanje komercialnih sporočil in e-novic) v skladu s členom 6(1)(a) GDPR v povezavi s členom 7(2)  Zakona št. 480/2004 Zb. z. o nekaterih storitvah informacijske družbe, če ni prišlo do naročila blaga ali storitev.
 1. Namen obdelave osebnih podatkov je:
 • obdelava vašega naročila ter uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem; pri oddaji naročila so potrebni osebni podatki, ki so potrebni za uspešno obdelavo naročila (ime in naslov, kontakt) Zagotovitev osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvajanje pogodbe, brez zagotovitve osebnih podatkov ni mogoče skleniti pogodbe ali je s strani upravljavca izpolniti.
 1. S strani upravljavca ne prihaja/prihaja do samodejnega individualnega odločanja v smislu člena 22 GDPR. Za takšno obdelavo ste dali izrecno soglasje.
 2. Obdobje hrambe podatkov
 3. Upravljavec hrani osebne podatke:
 • dokler je to potrebno za uveljavljanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem ter uveljavljanje zahtevkov, ki izhajajo iz tega pogodbenega razmerja (15 let od prenehanja pogodbenega razmerja).
 • dokler soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja ne bo preklicano, vendar največ 5 let, če se osebni podatki obdelujejo na podlagi soglasja.
 1. Po izteku obdobja hrambe podatkov upravljavec izbriše osebne podatke.
 2. Prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljavca)
 3. Prejemniki osebnih podatkov so osebe, ki:
 • sodelujejo pri dobavi blaga/storitev/izvajanju plačila v skladu s pogodbo
 • opravljajo storitve upravljanja spletne trgovine in druge storitve v zvezi z delovanjem spletne trgovine
 • opravljajo marketinške storitve
 1. Upravljavec osebnih podatkov ne namerava razkriti tretji državi (zunaj EU) ali mednarodni organizaciji. Prejemniki osebnih podatkov v tretjih državah so ponudniki storitev v oblaku.
 2. Vaše pravice
 3. V skladu s pogoji, določenimi v GDPR, imate:
 • pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov v skladu s 15. členom GDPR
 • pravico do popravka osebnih podatkov v skladu s 16. členom GDPR ali omejitve obdelave v skladu z 18. členom GDPR
 • pravico do izbrisa osebnih podatkov v skladu s 17. členom GDPR.
 • pravico do ugovora obdelavi v skladu z 21. členom GDPR in
 • pravico do prenosljivosti podatkov v skladu z 20. členom GDPR.
 • pravico do preklica privolitve v obdelavo v pisni ali elektronski obliki na naslov ali elektronsko pošto upravljavca iz člena III teh pogojev.
 1. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov, če menite, da so bile kršene vaše pravice do varstva podatkov.

 

POGOJI VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 1. Upravljavec izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.
 2. Upravljavec je sprejel tehnične ukrepe za varno shranjevanje podatkov in shranjevanje osebnih podatkov v pisni obliki.
 3. Upravljavec izjavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov samo osebe, ki jih je pooblastil.

 

KONČNE DOLOČBE

 1. Z oddajo naročila prek spletnega obrazca potrjujete, da ste seznanjeni s politiko zasebnosti in da jo v celoti sprejemate.
 2. S temi pogoji se strinjate tako, da prek spletnega obrazca označite polje za soglasje Z označitvijo polja za soglasje potrjujete, da ste prebrali politiko zasebnosti in jo v celoti sprejemate.
 3. Upravljavec ima pravico spremeniti te pogoje. Novo različico politike zasebnosti bo objavil na svojem spletnem mestu, hkrati pa vam bo novo različico politike zasebnosti poslal tudi na elektronski naslov, ki ste ga posredovali upravljavcu.

 

Ti pogoji začnejo veljati 1.1.2024.

Back shopping